UROLOGIE

Wat doen we in onze urologiepraktijk?

In de urologie behandelen we problemen van de urinewegen bij man en vrouw (nieren, urineleiders, blaas en plasbuis), eveneens van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen.

We helpen je voort met incontinentieklachten, pijnproblemen en zo meer.

Niet enkel bij volwassenen, maar ook bij kinderen kunnen urologische problemen voorkomen zoals bijvoorbeeld bedplassen, lekjes overdag of voorhuidproblemen. Om je goed te kunnen onderzoeken gebruiken we de meest moderne apparatuur.

Welke onderzoekstechnieken gebruiken we?

Echografie

Echografie is een beeldvormingstechniek waarbij door middel van niet-hoorbare geluidsgolven verschillende organen in beeld gebracht worden.

In tegenstelling tot röntgenstralen, zijn deze golven onschadelijk voor het lichaam.

Na het aanbrengen van een gel die de golven geleidt, is het zo mogelijk om op een snelle en onschadelijke wijze de prostaat, blaas, nieren en teelballen in beeld te brengen.

Uroflowmetrie

Deze test wordt gebruikt om de kracht van de plasstraal vast te stellen. Hiervoor vragen wij je in een toilet te plassen (Flow-Clean uroflowtoilet), zodat deze gegevens kunnen geregistreerd worden.

Om de plasstraal betrouwbaar te kunnen meten dient er een voldoende hoeveelheid te worden geplast.

Best is om met een wat gevulde blaas naar de raadpleging te komen.

Overdreven ophouden van je plas is echter tegenaangewezen.

Cystoscopie

Bij dit onderzoek wordt er, na ontsmetten van de plasopening en het aanbrengen van een verdovende gel, een dunne camera of cystoscoop opgeschoven tot in de blaas.

Hiermee kunnen er afwijkingen van de plasbuis of blaas worden vastgesteld. Je hebt de mogelijkheid om mee te kijken op een beeldscherm.

Een tijdelijk branderig gevoel tijdens het plassen, of de aanwezigheid van een beperkte hoeveelheid bloed in de urine kan normaal zijn na dit onderzoek.

Er wordt dan ook gevraagd om na het onderzoek veel te drinken.

Urodynamisch onderzoek

Dit onderzoek dient om de werking van de blaas en sluitspier van de blaas na te gaan.

Zo bekomen we informatie over de oorzaak van urineverlies, de manier van blaaslediging, wijze van plassen, pijnklachten en dergelijke. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt gemiddeld 30 minuten.

Indien je thuis een plaskalender bijhoudt gedurende een tweetal dagen, geeft dit nog extra nuttige informatie.

Allereerst wordt je gevraagd om te plassen. We zullen je vragen om je onderlichaam te ontbloten. De blaaslediging zal worden nagekeken via echografie of soms zullen we eerst via een sonde, ingebracht in het plaskanaal, urine opvangen. Je uitwendige geslachtsdelen worden gedesinfecteerd. Na het voorzichtig inbrengen van een verdovende gel, wordt een fijne sonde met meetpuntjes ingebracht in het plaskanaal tot in de blaas. Deze meetpuntjes worden zo geplaatst, dat de druk in de blaas en de sluitspier kunnen worden gemeten. Op de bekkenbodemspieren worden klevers geplakt voor het meten van de spierspanning. Tenslotte wordt nog een fijne sonde anaal ingebracht om de druk in de buik te meten.

Als alle sondes ter plaatse zitten ga je rechtop zitten. Via de blaassonde wordt er water in de blaas gebracht. Tijdens het onderzoek wordt gevraagd om mee te delen hoe je de blaasvulling ervaart. Verlies je water tijdens je onderzoek, dan hoef je je hiervoor niet te schamen. Het onderzoek is net hierop gericht en geeft ons dan extra informatie.

Heelkundige ingrepen

Het kan zijn dat een heelkundige ingreep nodig is. Kleine heelkundige ingrepen voeren we uit in Cure en voor grotere ingrepen opereren we in het Heilighart ziekhuis te lier.

We werken zoveel mogelijk minimaal invasief. Van zodra mogelijk opereren we laparoscopisch. Dit is een techniek waarbij we in de buik via een kleine insnede thv de navel CO2 inbrengen. Via deze weg wordt na het opblazen van de buik een camera ingebracht. Bijkomend worden enkele kleine sneetjes gemaakt om de instrumenten in te brengen en de operatie uit te voeren. Er kan fijner worden gewerkt en het herstel wordt hierdoor sterk vergemakkelijkt.

Dit is idem voor wat betreft het aanpakken van niersteenproblemen. Deze kunnen worden behandeld via de nieuwste technieken met zo weinig mogelijk hinder na de ingreep. Dit omvat het gebruik van de ureteroscoop, eventueel flexibel, lasertechnologie en toepassen van PNL en miniPERC, zodat langs de flank directe toegang tot de nier kan worden bekomen. Nadien kan bespreking plaats vinden op de steenraadpleging. Dr. Karel Coppens voert deze ingrepen met finesse uit.